Historie Festivalu hudby a slova Ondřejov

 

Programy jednotlivých ročníků festivalu od roku 1983:

 

 

Rok 2013 - Jubilejní ročník - 30 let od vzniku festivalu

Datum : 13. až 14. září 2013

Pátek:

20:00 Večer s Pavlem Fischerem (Ondřejov, Ondřejovský mlýn)

Povídání s bývalým velvyslancem ČR ve Francii a poradcem prezidenta Václava Havla o jeho působení ve Francii a na Hradě, vzpomínka na Pavla Tigrida.


Sobota:
15:00 Koncertní odpoledne, večerní taneční zábava (Mnichovice, sál Mnichovické krčmy)

 

JAKUB NOHA BAND, A-VEN!, JAN SOBOTKA & BROKEN HARP, KAREL VEPŘEK, EJHLE (vzpomínka na Irenu), OBOROH, PŮVODNÍ BUREŠ, CAINE, ZNOUZECTNOST

 


Rok 2008

Datum : 27. září 2008

Sobota: 
14:00 Výlet

Výlet do Rovné u Stříbrné Skalice - románský kostel z 12. stol. s freskovou výzdobou

 

16:30  Diskuse

Rodina v dnešní společnosti aneb společnost „bez otců“ a „bez matek“ diskuse s PhDr. Jiřinou Šiklovou  a Janem Konzalem, moderuje Irena Škeříková

 

19:00 Koncert Ondřejovský mlýn

VLADIMÍR VEIT, LIPLESS LINCOLN AND THE SINNERS, PŮVODNÍ BUREŠ


 

 

Rok 2007

Datum : 21. až 22. září 2007
Pátek:  Ondřejovský mlýn
19:00 - vernisáž

Vernisáž výstavy fotografií nově objevených barokních fresek v Sázavském klášteře (uvádí Slávka Matoušová, kastelánka Sázavského kláštera)

19:30 - diskuse

Paměť národa (poznání minulosti nebo tlustá čára?) Povídání s Petruškou Šustrovou, Jaroslavem Hutkou a Erazimem Kohákem, moderuje Irena Škeříková.

Po skončení diskuse

koncert JAROSLAVA HUTKY

 

Sobota: 
16:00 Procházka

Po staré hvězdárně s architektem Zdeňkem Lukešem (procházka věnovaná architektuře Josefa Fanty – sraz před památníkem J.J.Friče)

15:30 Přednáška

MODERNÍ ARCHITEKTURA aneb Od Josefa Fanty k národní knihovně (přednáška s promítáním a beseda se Zdeňkem Lukešem, architektem Správy Pražského hradu).

17:30 Výstava s povídáním

ZMIZELÉ SUDETY (výstava s povídáním o zaniklé civilizaci v česko-německém pohraničí)

 

19:30 Koncert

KAREL DIEPOLD, PETR LINHART /Majerovy brzdové tabulky/, BEZ AURY, OLDŘICH JANOTA
 

 

 

Rok 2005

Datum : 24. září 2005

Sobota:  Ondřejovský mlýn
16:00 Diskuse

DEMOKRACIE - SVOBODA NEBO ANARCHIE? Povídání Ireny Škeříkové se zmocněncem pro lidská práva Sváťou Karáskem a a historikem Pavlem Žáčkem (mimo jiné o CzechTeku a archivech StB)

18:00 Koncert

KATKA ŠARKÖZI & spol., JAN SOBOTKA, SVÁŤA KARÁSEK, JAN ZUBRYCKYJ & spol., PLÁČE KOČKA

 

 

 

Rok 2003  - Jubilejní ročník - 20 let od vzniku festivalu

Datum : 5. až 6. září 2003 
Pátek: 
20:00 Beseda

SVATOJAKUBSKÁ CESTA - Večer s Dr. Zdeňkem Susou o pouti z Prahy do Santiaga de Compostela.

Sobota:
13:00 Koncert v lomu pod hvězdárnou

KAREL VEPŘEK, PETR LUTKA, LÍDL & VELÍK, EJHLE, JAKUB NOHA BAND, VLADIMÍR MERTA, BERANI, JERICHO, OBOROH

Navíc: Výstava - fotogalerie "dřevních dob" Ondřejovského festivalu". 

 
 

 

Rok 2001

Datum : 22 až 23. září 2001

Sobota:  
10:30 Beseda

DISKUSE S BOHOSLOVCI A JÁHNY

14:00 Koncert

PůVODNÍ BUREŠ, TRABAND, SLÁVEK KLECANDR, SVÁŤA KARÁSEK & POZDRAVPÁMBU, KAREL DIEPOLD & LÁĎA VOKATÝ, JOSEF SANITRÁK & GEE BAND

Neďele:  
10:30 Koncert klasické hudby

MYSLIVEČKOVO TRIO 

Navíc: Výstava fotografií, loutkové divadlo z Velkých Popovic …

 

 

 

Rok 2000 

Datum : 8. až 10. září 2000

Pátek: 
20:00 Beseda

STŘET KULTUR (aneb Jací jsme my Češi Evropané). Diskusní večer s hosty (PhDr. Zdeněk Pinc, Hilda Pášová a další ...)

Sobota:
10:30 Beseda

O TOLERANCI (povídání s PhDr. Janem Sokolem)

13:00 Koncert

PAVEL FAJT & PLUTO, ŠARKÖZI, SVÁŤA KARÁSEK & POZDRAVPÁMBU, CYMBELÍN, GENEZE, TRABAND, EL TRUMPET, EJHLE

20:00 Taneční večer

NOVEMBER SECOND, JERICHO, 1613

Neděle:
10:30 - Koncert klasické hudby (Bach, Vivaldi, Pujol)

MUSICA GRAZIELLA

Navíc: Výstava fotografií Hany Rysové - Kameny, divadlo s loutkami - Vítek Marčík – Bajaja, prodej knih a hudby, čajovna …

 

 

 

Rok 1999 

Datum : 10. až 12. září 1999

Pátek: 
20:00 Beseda

ČLOVĚK V TÍSNI VE SVĚTĚ (filmové dokumenty a rozhovor s ředitelem nadace "Člověk v tísni" Tomášem Pojarem)

Sobota: 
10:30 Beseda

FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O BOHU (povídání s MUDr. Prokopem Remešem) 

13:00 Koncert

ZUBY NEHTY, IVA BITTOVÁ, VLADIMÍR MERTA, OBOROH, SVÁŤA KARÁSEK & POZDRAVPÁMBU, CHORUS CORONAE, NOI, PRO BABALU AYE

20:00 Taneční večer

JAKUB NOHA BAND (Beatles Revival), INSIDE, HCL

Neděle: 
10:30 Koncert duchovní hudby (Eben, Perossi, Hnilička, Missa LUBA)

CHORUS CORONAE

Navíc: Výstava fotografií – Obrázky z Palestiny (vernisáže se zúčastnil Jiří Schneider, býv. velvyslanec ČR v Izraeli), filmové dokumenty o osudech lidí v krizových oblastech, loutkové divadlo pro děti …

 

 

 

Rok 1998

Datum : 11. až 13. září 1998 

Pátek: 
20:00 Beseda

ÚCTA K ŽIVOTU (Životní prostředí – dar a závazek). Diskusní večer s hosty (Dr. Jiří Nečas, Jan Beránek, Dr. Pavel Trpák)

Sobota: 
10:30 Beseda

KONFLIKTY SVĚDOMÍ (hosté – Dr. D. Rabyňáková, Daniela Brůhová) 

13:00 Koncert

KASHIRIN, OBOROH, ŠARKÖZI, BERANI, STUDENÁ SPRCHA, X.E.T., DEEP SWEDEN, PAVEL FOLTÁN BAND, GENEZE, HUBERT VANĚK, SVÁŤA KARÁSEK & POZDRAVPÁMBU 

20:30 Taneční večer

REZAVÁ KLEC, HCL, SHADOWS REVIVAL 

Neděle: 
10:30 Koncert klasické hudby

Komorní smíšený sbor SANGUIS NOVUS 

Navíc: Výstava fotografií z Japonska, loutkové divadlo pro děti …

 

 
 

Rok 1997

Datum : 19. až 21. září 1997

Pátek: 
20:00 Beseda

ISLÁM ZNÁMÝ – NEZNÁMÝ (Mohou muslimové, křesťané a židé žít společně?). Diskusní večer s hosty (ThDr. Odilo Štampach, Muhammad Ali Šilhavý, Daniel Kummermann, Dr. Joel Pokorný, Azam Shukhoor)

Sobota: 
10:30 Beseda

ŘÁDY A NOVÉ SPIRITUALITY (hosté – Mauro Ravera OCD aj.) 

13:00 Koncert

BÓĎA ČERVENÝ & DOBROBÝL, JAN BURIAN, ŠARKÖZI, SLÁVEK KLECANDR, JAN KŘTITEL NOVÁK, KLEZMERIM, JIŘÍ SMRŽ A ONDŘEJ FIBICH, J.J.KOL., KAREL VEPŘEK, EVA HENYCHOVÁ, HROZEN, BETLEM´S BAND, FÉNIX 

20:00 Taneční večer

JERICHO, REZAVÁ KLEC, JAKUB NOHA BAND (Beatles Revival)

Neděle: 
10:00 Koncert duchovní hudby (Michna, Lukáš, Hindemith, Buxtehude aj.)

SUKůV KOMORNÍ SBOR 

Navíc: Výstava fotografií Karla Cudlína o životě v Podkarpatské Rusi, divadlo pro děti …

 

 

 

Rok 1996

Datum : 20. až 22. září 1996

Pátek:

20:00 Beseda

MÍT NEBO BÝT (Jsme tím, co máme nebo tím, co jsme?). Diskusní večer s hosty (Ivan Klíma, Ján Zákopčaník, Martin Kratochvíl, Pavel Kábrt)

Sobota:

10:30 Beseda

LAICI V CÍRKVI A SPOLEČNOSTI (hosté – Jiří Černý, P. Anton Otte, P. Arthur Matuszek a další).

13:00 Koncert

UČEDNÍCI, JARDA SVOBODA, JIŘÍ SMRŽ, OLDŘICH JANOTA, OBOROH, SVÁŤA KARÁSEK, BERANI, VLADIMÍR MERTA, KATKA ŠARKÖZI, ESTER, ZTRACENÁ KAPELA, HÁJEK & ŠORM & ŠKEŘÍKOVÁ, PRO TEBE, SOVA, BÓĎA ČERVENÝ & DOBROBÝL 

20:00 Taneční zábava

ČESKEJ CHLEBA, REZAVÁ KLEC, JAKUB NOHA BAND (Beatles Revival)

Neděle:

10:30 Koncert duchovní hudby (Dvořák, Fauré, Händel, J.S. Bach)

MICHIYO KEIKO (soprán), ROMAN JANÁL (baryton), JAROSLAV ŠAROUN (varhany)


Navíc: Výstava fotografií Vojtěcha Vlka - ROVNÍKOVÁ AFRIKA a Slávka Klecandra - Z NATÁČENÍ DESKY OBOROHU, loutkové divadlo pro děti ...

 

 

 

Rok 1995

Datum : 22 až 24. září 1995

Pátek:

20:00 Beseda

CHARISMATICKÁ OBNOVA: ANO - NE? Diskusní večer s hosty (P.Václav Malý, Dan Drápal, P.Michael Slavík, P.Odilo Štampach, Pavel Klinecký, Doc. Jan Štefan)

Sobota:

10:30 Beseda

SLOVENSKO DNES (hosté – Ivan Hoffman a Daniel Raus)

13:00 Koncert

MIŠPACHA, VIA CANTANTIUM, PETR LUTKA, VLADIMÍR MERTA, PRAMÍNEK, KAREL DIEPOLD, J.J.KOL., DAGMAR ANDRTOVÁ, HROZEN, IVANA STŘIHAVKOVÁ & SIMONA KOŠAŘOVÁ, OBOROH, SVÁŤA KARÁSEK

20:00 Taneční večer

OBOROH, TRABAND, JAKUB NOHA BAND (Beatles Revival)

Neděle:

10:30 Koncert duchovní hudby (J.S. Bach, Corelli, Telemann, Biber)

............................

Navíc: Výstava fotografií z míst působení nadace Člověk v tísni, loutkové divadlo pro děti ...

 

 

 

Rok 1994

Datum : 23. až 25. září 1994

Pátek:

20:00 Beseda

DISKUSNÍ VEČER S HOSTY (Marek Eben, P.Jiří Reinsberg, Miroslav Heryán, Dr. Jaroslav Šturma, Věra Eliášková)


Sobota:
13:00 Koncert

BOHDAN MIKOLÁŠEK, EFES, OBOROH, CHORUS CORONAE, PETR LUTKA, MIŠPACHA, DAGMAR ANDRTOVÁ VOŇKOVÁ, OLDŘICH JANOTA, Z CELÉHO SRDCE, PRAMÍNEK, J.M.C.

20:00 Taneční večer

THE FORK, JERICHO, J.M.C.


Neděle:

10:00 - Koncert duchovní hudby (Bach, Händel, Purcell, Scarlatti)

MUSICA QUINTA ESSENTIA

Navíc: Výstava fotografií obnovovaných kostelů v severních Čechách, program pro děti, loutkové divadlo ...

 

 

 

Rok 1993

Datum : 17. až 19. září 1993

Pátek:

20:00 Beseda

VEČER IVANA MEDKA S JEHO HOSTY (Anastáz Opasek, Dr. Helena Klímová)

Sobota:

11:00 Divadlo

PRAŽSKÉ MARIONETY (Kašpárek a jeho koníček, pohádka Františka Langera a loutkové varieté)

13:00 Koncert

SAMUEL KALETA, PAVEL DOBEŠ & MILOŠ DVOŘÁČEK, VLADIMÍR MERTA, UČEDNÍCI, KAREL VEPŘEK, PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ, CHORUS CORONAE, JAKUB NOHA BAND, DAGMAR ANDRTOVÁ VOŇKOVÁ, OLDŘICH JANOTA, MIŠPACHA, PETR LUTKA

20:00 Taneční zábava

OTCOVY DĚTI, PůVODNÍ BUREŠ, IGOR OSVALD & JERICHO, JAKUB NOHA BAND

Neděle:

 7:45 Zpívaná mše svatá, hudba a zpěv

VIA CANTANTIUM

10:00 Koncert duchovní hudby (J.Haydn, J.S. Bach, B.Martinů)

DANA VLACHOVÁ (housle), JAN PÁLENÍČEK (violoncello)


Navíc: Výstava fotografií DENVER - VELEHRAD ´93, dětské odpoledne Jany Svobodové s písničkami a hrami ...

 

 

 

Rok 1992

Festival hudby a slova - v kulturním domě v Ondřejově.

OTCOVY DĚTI, ČERVENÁ MŘÍŽ, OBOROH, BETULA PENDULA, ROSŤA ČURDA, JERICHO, KAREL DIEPOLD & LÁĎA VOKATÝ, VIA CANTANTIUM ...

 

 

 

Rok 1991

DANIEL RAUS & PETR MICHONĚK, PAVEL JANČÍK, KOPRHEL, OTCOVY DĚTI, IVAN HOFFMAN, OBOROH, SVÁŤA KARÁSEK, JIŘÍ SMRŽ, ČERVENÁ MŘÍŽ, VLADIMÍR MERTA, MIŠPACHA ...

 
 
 

Rok 1990

Festival hudby a slova - v ondřejovském lomu pod hvězdárnou.

BOB FLIEDR, OTA VEVERKA, J. ZUBRYCKÝ, P. FISCHER, J. V. RENČ, UČEDNÍCI, PEPA NOS, BOHDAN MIKOLÁŠEK, OTCOVY DĚTI, JAKUB NOHA, OBOROH, SVÁŤA KARÁSEK ...

 
 
 

Rok 1989

Festival v tomto roce přesunut do sboru Českobratské církve evangelické v Benešově, v Ondřejově nebyl povolen.

OBOROH, JAROMÍR FUMAS PALME & PůVODNÍ BUREŠ, VLADIMÍR MERTA, JAN ZUBRYCKÝ ...

 

 

 

Rok 1988

Folkové odpoledne v ondřejovském lomu pod hvězdárnou.

JAN BURIAN, ZUZANA KOHOUTKOVÁ, KAREL NOVOTNÝ, BOB FLIEDR, PEPA NOS, OTA VEVERKA, OLDŘICH JANOTA, V. a R. HAVLOVI, JAKUB NOHA, KAREL DIEPOLD & LÁĎA VOKATÝ, ROSŤA ČURDA, KOPRHEL ...

 

 

 

Rok 1987

Festival se v tomto roce nekonal - zakázán tehdejšími úřady.

 

 

 

Rok 1986

 

Festival se v tomto roce nekonal - zakázán tehdejšími úřady.

 

 

 

Rok 1985

Folkové odpoledne v ondřejovském lomu pod hvězdárnou.

IVA BITTOVÁ & PAVEL FAJT, VLADIMÍR MERTA, EJHLE, LÍDL & VELÍK, KAREL VEPŘEK, JAKUB NOHA, DAGMAR ANDRTOVÁ VOŇKOVÁ, KAREL DIEPOLD & LÁĎA VOKATÝ, JIŔÍ SMRŽ, PETR LUTKA ...

 

 

 

Rok 1984

Folkové odpoledne v ondřejovském lomu pod hvězdárnou.

VLADIMÍR MIŠÍK, VLADIMÍR MERTA, PETR LUTKA, DUŠAN VALÚCH & KAROL SVOZIL, JANOTA & RICHTER & FIDLER, DAGMAR ANDRTOVÁ VOŇKOVÁ, JAKUB NOHA, IVAN HOFFMAN ...

 

 

 

Rok 1983

První ročník festivalu. Folkové odpoledne v ondřejovském lomu pod hvězdárnou.

LÍDL & VELÍK, EJHLE, VLADIMÍR MERTA, PETR LUTKA & EMIL POSPÍŠIL, KAREL VEPŘEK, VAŠEK KOUBEK, DAGMAR ANDRTOVÁ VOŇKOVÁ ...

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Počátky každoročních zářijových setkání v Ondřejově sahají do osmdesátých let. V roce 1983 se poprvé konalo tzv. Folkové odpoledne. To byl i původní název na který bylo později (1990) navázáno Festivalem hudby a slova Ondřejov. Tehdejší folkové setkání se uskutečnilo pod širým nebem, v amfiteátru lomu pod hvězdárnou. Odezva, kterou koncert vyvolal vedla organizátory k pokračování. Postupně se vytvořila určitá tradice, která byla ovšem několikrát tehdejšími úřady násilně přerušena. Během osmdesátých let se na těchto koncertech objevila řada významných představitelů československého folku - mimo jiné Vladimír Merta, Vladimír Mišík, Ivan Hoffman, Jan Burian, Iva Bittová, Dagmar Andrtová-Voňková, ...

Po roce 1989 se setkání mohla konat již nerušeně. Původní jednodenní programová nabídka se postupně rozšířila na tři dny. K folkovému koncertu, který zůstal zachován (s rozšířením o rockovou hudbu), se připojily další pořady různých žánrů /besedy, koncerty klasické hudby, programy pro děti - zpravidla loutkové divadlo, promítání filmových dokumentů, výstavy fotografií, keramiky, atd./